..

Wielka improwizacja

Improwizowana bytność
Gdzie wszystkie składowe
Jak jej czas i miejsce
Charakter i uczestnicy
Improwizowane są tak
Że nijak nie wiadomo
Czy sama improwizacja
Nie jest improwizowana