..

William Wolfenstein

Rytualny krąg odchodów
Wyraża moje niezadowolenie
Wobec twojej jawnej nieobecności
Spowodowanej marzeniem sennym