..

Wojna

Gdy walczysz
Ogniem z ogniem
OgieĊ„ nigdy
Nie przegra