..

Wspólna przyszłość

Cieniu
Miłosierny
Kształtem
Horyzontu
Przetrwajmy
Ostatnie
Cisze
Rozpaczy
Kolaborujmy
Serpentynami
Paznokci
Remontem
Wypełnijmy
Puste
Kontenery
Remontu