..

Wszechmoc wszechmiaru

Lubrykant słabości
To siła