..

Wygnana

Dzisiaj niedzisiejsza
Wczoraj była wczorajsza
Nadal pachnie ziemią