..

Wyjebandaż filozoficzny

Gdy przewrócisz się
Dotkliwie i boleśnie
A ja twym świadkiem
Przypadkowo posiadany
Zaoferuję ci bandaż
Chyba, że cierpienie
Przebiegnie w całkowitym
Braku fal dźwiękowych
Co oznaczałoby, że
Mnie wtedy nie ma
W tym poetyckim lesie
W którym właśnie
Przewróciłeś