..

Zagubione księgi garncarstwa

Moczary podziemnych uciech
Cech średniowietrznych garncarzy
Pożoga tonie w odmętach historii
Kara najbardziej powolnej śmierci
To wolność