..

Zeronerzy

Niehubert pyta
Czy nie jesteĊ›
Oni ostatecznie
Ostatecznie tak