..

Zły porządek

Wykopaliska ładu
Miłościwie kaleczą
Bytność nieporządku