..

Zmierzch delfinów

Delfini goryczy łkają srebrem
Ci śliscy podróżnicy otchłani
Przemierzają pustkę planet
Eksodusem dwuwodorotlenowej
Hiperrasy głębinowych ewolucji
Niemieszcząc się emocjonalnie
Wewnątrz katakumb cielesności
Rozprzestrzeniają swą rozpacz
Prywatnych wiązek świetlnych
Skażonych filozofią żalu
Rozpusta autodestrukcji
Trepanacja transgresji