..

Zwierzątka

Wnika
W hodowanie
Organizmów
Krewny
Kręgowiec
Ziewem
Obserwując
Zgwałconą
Egzystencji
Bitwę
Stymulując
Mięsne
Pojemniki
Pamięci
Przegrywając
Bitwę
O sens