..

Żwirownia mocy

Pierwotne wiązki gazów
Przecięły żelbeton magmy
Zeschniętej stukryształem
Uwalniając do atmosfery
To czego nie powinny były